Bandingkan pelaksanaan ideologi komunisme dalam politik moden di antara China dengan Cuba


Tulisan ini adalah penyelidikan yang dihasilkan oleh Khairul Faizi bin Ahmad Kamil. Anda digalakkan untuk menggunakannya sebagai bahan ilmiah. Rencana ini telah mula dipaparkan kepada umum pada 7 April 2010.
-----------------------------------------

1. Perdahuluan

Komunisme adalah merupakan salah satu daripada ideologi yang wujud dalam dunia dan telahpun berjaya diadaptasikan dalam sistem pemerintahan dalam beberapa buah negara. Negara seperti Rusia, China, Cuba dan Vietnam cukup sinonim dengan ideologi ini dalam sistem pemerintahan.

Fahaman komunisme dilihat sebagai satu fahaman yang memberikan hak sama rata kepada semua masyarakat tetapi ada juga yang menyatakan bahawa komunisme adalah satu fahaman yang bersifat paksaan terhadap rakyat.

Negara China dan Cuba adalah dua buah Negara yang telah mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kepada fahaman komunisme sejak daripada awal pemerintahannya. Pengaruh Mao Zedong di China dan Fidel Castro di Cuba yang menganut fahaman Komunisme telah memberikan permulaan pemerintahan komunisme di negara-negara tersebut.

Tugasan ini akan menghuraikan apakah sebenarnya yang dimaksudkan ideologi Komunisme, sejarah komunisme, sejarah bagaimana ideologi komunis sampai ke China dan Cuba. Tugasan ini juga akan memberikan pandangan sama ada ideologi Komunisme masih lagi relaven di Cuba ataupun tidak.

2. Apa itu ideologi komunisme?

Komunis adalah sebuah gerakan politik yang memberikan tumpuan kepada hak yang sama rata kepada semua rakyat dalam semua bidang. Idea ini sebenarnya telah dicetuskan oleh Plato dalam bukunya yang bertajuk Republic. Komunis mementingkan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara berdasarkan kepada pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta. Sejarah komunisme adalah sangat panjang dan telah dimodenkan oleh Karl Marx pada tahun 1845 sehinggalah ke hari ini.

Karl Marx menganjurkan komunisme sebagai peringkat akhir dalam masyarakat manusia, yang boleh dicapai melalui revolusi golongan proletariat. Karl Marx menafsirkan "Komunisme suci" dengan merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas penindasan di mana keputusan tentang pengeluaran dan dasar yang dibuat secara demokratik bermakna membenarkan setiap ahli masyarakat mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan dari segi ekonomi, politik dan sosial.

Ideologi komunisme mula diterapkan ketika meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia pada 7 November 1917 dan terus diamalkan sehingga tahun 1991. Sejak itu komunisme disebarkan sebagai sebuah ideologi ke negara lain.

Pada 21 Februari 1848 Manifesto Komunis telah diterbitkan di kota London beberapa minggu sebelum meletusnya Revolusi Perancis yang mana ia telah ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kemudian manuskrip ini ditulis dalam beberapa bahasa yang lain seperti bahasa Perancis, Inggeris, Denmark dan bahasa-bahasa lain.

3. Negara-Negara Yang Masih Mengamalkan Ideologi Komunisme

Walaupun komunisme dilihat sebagai salah satu daripada kuasa besar dunia namun sebenarnya tidak banyak negara yang benar-benar ditubuhkan di atas dasar ini. Terdapat sembilan buah negara yang pernah ditubuhkan berpegang dengan fahaman komunis iaitu Kesatuan Soviet (Kesatuan Republik Sosialis Soviet), China (Republik Rakyat China), Cuba (Republik Cuba), Laos (Republik Demokratik Rakyat Lao), Vietnam (Republik Sosialis Vietnam), Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), Yaman Selatan (Republik Demokratik Rakyat Yaman), Myanmar/Burma (Republik Sosialis Kesatuan Burma) dan Kemboja/Kampuchea (Demokratik Kampuchea). Namun, sehingga tahun 2005 hanya 5 buah negara yang kekal memerintah di bawah komunis iaitu China, Laos, Vietnam, Cuba dan Korea Utara.

Sebagai contohnya, Vietnam ialah sebuah negeri yang diperintah oleh satu parti dan disebut sebagai sebuah negara Republik Sosialis. Satu perlembagaan negara baru diluluskan pada bulan April 1992 untuk menggantikan perlembagaan lama yang sebelum ini telah digubal pada tahun 1975. Pindaan perlembagaan ini dibuat dengan tujuan untuk mempertegaskan peranan yang dimainkan oleh Parti Komunis Vietnam dalam semua jentera kerajaan, politik dan masyarakat. Hanya parti Komunis Vietnam sahaja yang dibenarkan bertanding di dalam pilihanraya Vietnam melainkan ada parti politik yang bergabung ataupun dinaungi oleh PKV. Ini termasuklah Barisan Tanahair Vietnam, para buruh dan parti-parti kesatuan sekerja. Walaupun negara masih secara rasminya komited kepada sosialisme sebagai fahaman penentuannya, namun kepentingan fahaman ini banyak berkurangan sejak 1990-an.

Negara-negara yang tidak lagi mengamalkan ideologi Komunisme di negara masing-masing walaupun sebelumnya telah mengamalkan ideologi tersebut sejak sekian lama. Terdapat beberapa sebab tidak melaksanakan dasar tersebut dengan pelbagai sebab yang berbeza. Republik Demokratik Rakyat Yaman atau Yaman Selatan adalah sebuah negara yang didirikan pada tahun 1967 di tempat yang kini adalah wilayah selatan negara Yaman. Yaman Selatan adalah satu-satunya negara berfahaman komunis di Timur Tengah. Yaman Selatan bersatu dengan Yaman Utara pada 22 Mei 1990 untuk membentuk Republik Yaman kini.

Yaman Utara mencapai kemerdekaan daripada Empayar Turki Uthmaniyyah pada tahun 1918 dan menjadi sebuah republik pada tahun 1962. Pada tahun 1939, pihak British menduduki pelabuhan Aden dan menjadikannya sebagai sebuah tanah jajahan. Mereka juga mencipta sebuah zon perikatan-perikatan yang tidak dikawal rapi (dikenali sebagai negeri-negeri naungan) di sekitar Aden untuk bertindak sebagai penampan perlindungan. Pada tahun 1967, pihak British berundur selepas tekanan yang semakin meningkat daripada pemberontakan tempatan dan serangan-serangan yang disokong oleh Mesir dari utara. Selepas pengunduran British, kawasan ini dikenali sebagai Yaman Selatan. Pada tahun 1970, kerajaan selatan mengamalkan sistem kerajaan komunis. Kedua-dua negara disatukan secara rasmi sebagai Republik Yaman pada 22 Mei 1990.

Ini bermakna bahawa Yaman Selatan tidak lagi melaksanakan ideologi Kamunisme dalam pemerintahannya bukanlah disebabkan rasa tidak percaya kepada idelogi komunis tetapi kerana berlakunya pergabungan dengan Yaman Utara untuk mewujudkan sebuah negara di bawah sisitem republik.

Kerajaan Kemboja merupakan sebuah negara di Asia Tenggara dan bersempadankan Thailand di barat, Laos di timur, Vietnam di timur dan Teluk Siam di selatan. Negara yang mempunyai jumlah penduduk 13 juta ini beribu negara di Phnom Penh. Kemboja merupakan negara pengganti Kerajaan Khmer yang mengalami zaman kegemilangannya pada adab- ke-11 hingga abad ke-14. Pada zaman kegemilangannya, Khmer berjaya menguasai seluruh Semenanjung Indochina. Agama utama yang diamalkan di Kemboja ialah agama Buddha Thevarada. Agama lain termasuklah Islam (penduduk Cham) serta animisme di kalangan kaum peribumi.

Myanmar atau dahulunya dikenali sebagai Burma ialah sebuah negara di Asia Tenggara. Negara ini mengubah namanya kepada Myanmar pada 1989 dan nama barunya ini diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaubagaimanapun, beberapa negara seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom tidak menerima perubahan nama ini kerana kedua-dua negara ini tidak mengiktiraf kerajaan junta yang memerintah Myanmar sekarang. Hari ini, ramai orang menggunakan nama "Myanmar" walaupun sesetengahnya tidak bersetuju dengan pemerintahan junta di Myanmar.

Myanmar merdeka dari United Kingdom pada 4 Januari 1948 sebagai "Kesatuan Burma" . Kemudian bertukar kepada Republik Sosialis Kesatuan Burma pada 4 Januari 1974. Sekali lagi bertukar kepada Kesatuan Burma pada 23 September 1988. Pada 18 Jun 1989, Majlis Pelembagaan menukar nama kepada "Kesatuan Mynamar".

Sehingga ke hari ini hanya tinggal 5 buah negara sahaja yang kekal memerintah di bawah komunis iaitu China, Laos, Vietnam, Cuba dan Korea Utara. Namun, sejauh mana negara-negara ini benar-benar melaksanakan ideologi komunisme akan diperbincangkan di dalam tugasan ini dengan mengambil dua buah negara iaitu China dan Cuba yang sebelum ini cukup sinonim dengan pemerintahan komunis sebagai pnghujahan sama ada komunisme masih lagi dipegang dan dilaksanakan di kedua-kedua negar tersebut.
.
4. Bagaimana Komunisme sampai ke China

Negara China pada asalnya adalah sebuah negara yang penuh dengan tamadun dan sejarah kerana ia telah wujud kira-kira 3,500 tahun yang lalu dan mempunyai sejarahnya yang panjang. Sebelum penyatuan oleh Dinasti Qin pada tahun 221 SM, China masih belum wujud lagi sebagai sebagai sebuah negara yang dikenali seperti hari ini. Ia masih lagi dikuasai oleh raja-raja yang menguasai negeri-negeri kerana faktor pengaruh yang berbeza. Waktu inilah juga merupakan titik tolak permulaan pengaruh falsafah Konfuciusme dan falsafah-falsafah lain keatas pemikiran China.

Keadaan ini tamat dengan penyatuan negara oleh Dinasty Qin. Pejabat maharaja ditubuhkan dan sistem pentadbiran bureaukratik dilaksanakan. Selepas dinasti Qin, China mendapat 13 lagi dinasti yang terus melaksanakan dasar perluasan kawasan permerintahan berkonsepkan kerajaan dan bangsawanan. Kawasan jajajan bergantung kepada kekuatan dan kehebatan dinasti yang memerintah, dengan perluasan dan kuranganya tersendiri. Walau bagaimanapun maharaja mempunyai kuasa mutlak sebagai pemimpin politik dan agama China. Maharaja juga mempunyai jemaah menterinya yang tersendiri untuk menasihati baginda dalam perihal sivil dan martial, termasuk Perdana Menterinya.

Pada tarikh 1hb Januari 1912, Republik China muncul dan merupakan tanda tamatnya pemerintahan Dinasti Qing yang didominasi bangsa Manchu. Sun Yat-sen seorang yang beragama Kristian dan berbangsa Han daripada parti Kuomintang telah diistiharkan sebagai presiden provisyenal. Yuan Shikai yang mengambil-alih daripada Sun Yat-sen bertindak tidak mengotakan janjinya dan berangan mahu menubuhkan dinasti barunya tersendiri. Hasratnya tidak kesampaian apabila beliau telah mati secara tiba-tiba sebelum sempat membawa pemerintahannya keatas keseluruhan empayar China.

Parti Komunis China ditubuhkan pada tahun 1921 setelah Kesatuan Republik Sosialis Soviet ditubuhkan pada Mac 1917 setelah kejatuhan kerajaan Kejatuhan Empayar Rusia pada Mac 1917. Sun Yat-sen, Panglima Agong kepada kerajaan ketenteraan pesaing di Guangzhou menubuhkan semula Kuomintang pada Oktober 1919 untuk menentang kerajaan di Beijing. Kerajaan di Beijing di bawah hulubalang-hulubalang berturut-turut masih mengekalkan topeng kesahan serta hubungan dengan dunia Barat.

Kesatuan Soviet telah memberikan bantuan kepada Sun Yat-sen dan tenteranya Kuomintang serta menganjurkan kerjasama Koumintang dengan Parti Komunis China (CCP). Namun, kedua-dua kumpulan ini tidak dapat disatukan sehingga berlakunya perebutan kuasa di China di antara pihak Nasionalis dengan pihak Komunis.

Perikatan Kuomintang dengan para hulubalang di Guangzhou terputus dan Sun melarikan diri ke Shanghai pada 1922. Pada masa itu, beliau sedar akan keperluan untuk mendapat bantuan Soviet bagi perjuangannya. Pada tahun 1923, sebuah kenyataan bersama oleh Sun dan seorang wakil Soviet di Shanghai menjanjikan bantuan Soviet terhadap penyatuan negara China. Para penasihat Soviet yang paling terkenal antara mereka ialah Mikhail Borodin, perisik daripada Comintern tiba di China pada tahun 1923 untuk membantu penyusunan semula serta pengukuhan Kuomintang selaras dengan gaya Parti Komunis Kesatuan Soviet. Parti Komunis Cina diarahkan oleh Comintern untuk bekerjasama dengan Kuomintang, dengan ahli-ahlinya digalakkan untuk mengambil bahagian semasa mengekalkan identiti-identiti parti masing-masing. Dasar untuk bekerjsama dengan Kuomintang dan Chiang Kai-shek telah disyorkan oleh Henk Sneevliet, komunis Belanda yang dipilih pada tahun 1923 untuk menjadi wakil Comintern di China kerana pengalaman pemberontakannya di Hindia Belanda.

Kematian Sun Yat-sen telah menyebabkan Kuomintang telah dipimpin oleh Jeneral Chiang Kai-Shek. Menjelang tahun 1926, Kuomintang telah dibahagikan kepada puak sayap kiri dan sayap kanan, dengan blok Komunis di dalamnya semakin bertumbuh. Pada Mac 1926, selepas menghalang sebuah percubaan penculikan terhadapnya, Chiang tiba-tiba memecat para penasihat Sovietnya, mengenakan sekatan terhadap penyertaan ahli-ahli Parti Komunis Cina dalam pucuk pimpinan, dan muncul sebagai ketua Kuomintang yang cemerlang. Kesatuan Soviet yang masih mengharap-harapkan untuk mencegah sebarang perpecahan antara Chiang dengan Parti Komunis Cina, memerintah kegiatan-kegiatan bawah tanah Komunis untuk memudahkan Ekspedisi Utara yang akhirnya dilancarkan oleh Chiang dari Guangzhou pada Julai 1926.

Pada awal tahun 1927, persaingan Kuomintang dengan Parti Komunis Cina akhirnya mengakibatkan perpecahan di dalam barisan pemberontakan. Parti Komunis Cina dan sayap kiri Kuomintang telah memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan Nasionalis dari Guangzhou ke Wuhan. Sebaliknya, Chiang yang Ekspedisi Utaranya terbukti berjaya, menyediakan tenteranya untuk memusnahkan jentera Parti Komunis Cina di Shanghai dan menubuhkan sebuah kerajaan anti-komunis di Nanjing pada bulan April 1927.

Pada tahun 1935, Mao Zedong telah mengambil alih kepimpinan Parti Komunis China. Beliau adalah seorang yang berpegang kuat kepada ajaran Marxisme-Leninisme. Beliau percaya bahawa revolusi bukan sahaja terhad kepada golongan pekerja tetapi juga revolusi juga melibatkan kaum petani khususnya di China.

Perang saudara yang berlaku berakhir pada tahun 1949 dengan penubuhan Republik Rakyat China, negara komunis yang baru ciptaan Parti Komunis China di tanah besar China. Republik baru ini mendakwa bahawa kewujudannya memansuhkan kesahihan Republik yang lama. CCP telah berjaya mengalahkan Kuomintang, yang melarikan diri ke pulau Taiwan. Pulau ini pula semenjak dekad ke 1970 mengamalkan demokrasi pelbagai parti di kawasan kawalan ROC. Pada hari ini, demokrasi di Taiwan berasaskan sama ada mahu merdeka atau bersatu semula dengan tanah besar China. Mao Zedong, pemimpin Komunis China, mengistiharkan republik baru bagi negara ini, Republik Rakyat China dengan katanya 'orang Cina telah berdiri'.

Bagaimana Ideologi Komunisme Tiba di Cuba

Ideologi Komunisme di Cuba tidak dapat lari daripada mengaitkannya dengan mantan Presiden Cuba iaitu Fidel Castro atau nama sebenarnya Fidel Alejandro Castro Ruz kerana beliaulah yang telah mengetuai gerakan menggulingkan rejim Fulgencio Batista melalui Gerakan 26 Julai. Pada tahun-tahun yang berikutnya, Castro mengubah Cuba menjadi negara Komunis pertama di kawasan Barat. Castro telah mengambl alih kerajaan Cuba daripada tangan Fulgencio Batista pada Februari 1959 setelah Batista memeritah Cuba sejak tahun 1940. Batista telah membuat pembaharuan sosial secara besar-besaran termasuklah meletakkan beberapa ahli Parti Komunis di dalam pentadbirannya. Batsista juga telah membawa Cuba ke dalam kancah Perang Dunia ke dua dengan mengistharkan perang terhadap Jepun pada 9 Disember 1941 serta German dan Itali pada 11 Disember 1941.

Penglibatan awal Castro di dalam dunia politik bermula sejak zaman pelajar lagi. Castro telah mula mengkritik Batsista dan Amerika Syarikat telah memberi ruang kepada Castro untuk memperlebarluaskan pengatuhnya di kalangan rakyat Cuba kerana beliau bersifat terus terang dan berani. Castro dilabelkan sebagai seorang diktator terutamanya oleh phak Barat Di peringkat antarabangsa, selepas kegagalan Serangan Bay of Pigs oleh Amerika Syarikat ke atas Cuba pada 1961, Castro terus mempmpin Cuba dengan mewujudkan pelbagai ketegangan dengan Amerika Syarikat, membina pakatan kerjasama dengan Kesatuan Soviet sehingga menghasilkan krisis peluru berpandu Cuba pada tahun 1962 dan campur tangan dalam banyak negara dunia ketiga.

Dalam pentadbiran negara, Castro menyelia perlaksanaan reformasi tanah, mengikuti dengan pengkolektifan pertanian, pemiliknegaraan industri-industri Cuba yang utama, dan penyediaan kemudahan kesihatan dan pendidikan yang percuma. Mengikut perjanjian yang telah diputuskan oleh kerajaan Cuba, jika Castro mati atau sakit, beliau akan diwarisi oleh adiknya, Raúl Castro, yang merupakan Naib Presiden ketika itu.

Pasa 31 Julai 2006, Raúl Castro memangku tugas-tugas Presiden kerana penyakit Fidel Castro yang semakin serius. Menurut Perlembagaan Cuba Artikel 94, timbalan presiden akan memangku tugas presiden apabila Presiden sakit atau meninggal dunia. Raúl Castro telah dilantik secara rasmi sebagai Presiden Cuba pada 24 Februari 2008.


Zaman Kejatuhan Komunisme

Setelah fahaman komunisme berjaya mengusai beberapa buah Negara besar seperti Rusia, China dan Cuba namun fahaman ini telah mula melalui zaman keruntuhannya pada tahun 1985 apabila Mikhail Gorbachew memegang jawatan Ketua Parti Komunis Soviet Union (USSR). Menjelang tahun 1989 ekonomi Soviet Rusia amat goyah dan parah. Dasar-dasar Stalin dilihat punca masalah ini serta alasan terbaik kenapa Soviert Union ketinggalan dalam banyak bidang teknologi berbanding di Eropah malah telah diatasi oleh sesetengah negara di Asia Timur Jauh. Soviet Union sebelumnya seringkali bertindak sebagai mata-mata sebagaimana Amerika Syarikat
.
Negara-negara yang dipengaruhi oleh Soviet Rusia dilabel sebagai 'negara Blok Merah'. Negara-negara di bawah pengaruhnya semakin tertekan dari segi ekonomi. Penentangan timbul dalam bentuk kuasa rakyat seperti di Poland dan Jerman Timur.

Pada tahun 1998, Gorbachev telah membentangkan dasarnya di dalam perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menggariskan dasar tidak campur tangan sebagai dasar luar Kremlin. Dasar 'Perestrorika' diperkenalkan sebagai satu falsafah pentadbiran negara. Katanya , setiap negara mempunyai kebebasan memilih. Gorbachev mengumumkan akan mengurangkan separuh tentera dan berhasrat berundur dari Afghanistan. Kenyataan Gorbachev telah dilihat sebagai wira baru kepada negara-negara yang pernah dijajah oleh Soviet.

Di Negara China, pada tahun 1989 golongan mahasiswa mula bangkit menentang tindakan kerajaan China terutama setelah kematian seorang tokoh pembaharuan Cina yang disingkirkan. Keadaan semakin memuncak apabila Gorbachev melawat China . Mahasiswa China melaungkan ' Gorby Gorby' kepada Gorbachev kerana menganggap Gorbachev sebagai wira baru. Kerajaan China bertindak tegas dengan menangkap dan membunuh mereka yang melakukan revolusi di Medan Tiannammen pada 13 Jun 1989.

Kebangkitan kuasa rakyat juga semakin mendapat sambutan di negara Blok Merah seperti Hungary dan Romania. Pada bulan Mac 1919, tampuk pemerintahan Hungary diambil alih oleh pihak Komunis untuk tempoh yang singkat sebelum negara ini diduduki oleh pihak Romania sehingga bulan November tahun yang sama. Pada Februari tahun berikutnya, Hungary kembali di tangan orang tempatan dengan pemulihan sistem beraja yang menjadikan Laksamana Miklós Horthy sebagai Pemangku Raja.

Selepas perang, Hungary sangat kuat dipengaruhi fahaman Komunis yang dibawa masuk oleh pendudukan Soviet. Hungary menjadi sebuah negara Komunis di bawah kepimpinan Mátyás Rákosi yang didapati rakyatnya sebagai kejam lalu tercetusnya Revolusi Hungary 1956 yang kurang berjaya. Kerajaan Komunis ini tumbang pada tahun 1989 seiringan dengan kejatuhan Kesatuan Soviet, maka Hungary memeluk ekonomi pasaran dan demokrasi pelbagai calon. Hungary menjadi ahli Kumpulan Visegrad pada tahun 1991, menyertai NATO pada tahun 1999, dan menjadi ahli Kesatuan Eropah pada 1 Mei 2004.

Tapi di Romania, diktator Nicolae Ceausescu enggan menerima kuasa rakyat. Akhirnya Nicolae Ceausescu dan isterinya, yang ditembak mati oleh rakyatnya sendiri. Puncanya , selama berkuasa hampir 25 tahun, Ceausescu adalah diktator yang kejam dan korup. Ia memerintah Romania dengan sistem komunis sejak 1965.

Di Jerman, Tembok Berlin yang merupakan sempadan pemisah Jerman Timur (komunis) dengan Jerman Barat ( kapitalis ) telah diruntuhkan pada 9 November 1989 oleh rakyat Jerman Timur kerana kemahuan rakyat terhadap hak kebebasan. Kedua-dua negara tersebut digabungkan semula. Sebelum tembok ini diruntuhkan, lebih 2 juta rakyat Jerman Timur terutama kalangan cendikiawan lari ke negara Jerman Barat.

China juga turut berubah tapi agak perlahan terutama selepas Britain menyerahkan gugusan Pulau Hong Kong kepada China semula tahun 1997. Hong Kong, Macao dan Taiwan telah mengamalkan sistem demokrasi dan bagaimanakah dasar komunis akan dilaksanakan jika China mengambil alih kepulauan tersebut. Di Hong Kong, China membenarkan sistem demokrasi terus diamalkan. Di Taiwan, China menekankan sistem satu negara dua sistem.

Sehingga kini, hanya tinggal lima buah negara yang kekal memerintah di bawah komunis iaitu China, Laos, Vietnam, Cuba dan Korea Utara. Namun sejauh mana komunisme masih lagi relaven di China dan Cuba akan dibahaskan di dalam tugasan ini.

Adakah komunisme masih relevan di China

PRC adalah merupakan sebuah negara Komunis secara definasinya kerana ia memang merupakan sebuah negara yang mengamalkan ideologi komunisme sejak abad ke-20 lagi. Namun, agak sukar untuk menakrifkan sama ada sesebuah negara itu mengamalkan ideologi komunisme atau tidak kerana ia tidak mempunyai penakrifan yang tepat dan jelas. China adalah sebuah negara yang mempunyai sejarah pemerintahan yang sangat panjang iaitu sejak zaman maharaja kira-kira 2000 tahun yang lalu.

PRC sering dikatakan sebagai sebuah negara yang mengamalkan cara autokratik, komunis dan sosialis. Ahli Komunis yang bersayap lebih ke kiri lebih gemar menggelarkan China sebagai sebuah negara Kapitalis. Namun sejak kerajaan China cuba untuk membuka dasar ekonominya melalui dasar liberalisasi seperti pilihanraya di peringkat kampong dan sesetengah badan perwakilan namun Parti Komunis China terus menguasai dan mengawal pemilihan jawatan-jawatan di peringkat kerajaan.

Secara umumnya, China dilihat sebagai sebuah negara yang mengamalkan ideologi Komunisme dalam pemerintahannya lebih-lebih lagi China ditadbir oleh Parti Komunis China iaitu pemerintahan satu parti namun apabila dilihat daripada dasar-dasar kerajaan China sejak akhir-akhir ini lebih terbuka terutamanya dalam bidang ekonomi. Dimulai dengan tahun 1978 kepemimpinan China telah mereformasikan sektor ekonominya daripada suatu yang berasaskan sistem ekonomi kawasan pusat ala Soviet kepada suatu yang lebih kapitalis akan tetapi masih di bawah kawalan politik CCP. Kearah ini pentadbiran menukar ke sistem responsibiliti para keluaga dalam pertanian dalam penggantian sistem lama yang berasaskan penggabunggan, menambah kuasa pegawai tempatan dan pengurus kilang dalam industri, dan membenarkan pelbagai pengusahawanan dalam servis dan perkilangan ringan, dan membuka ekonomi kepada perdagangan dan pelaburan luar. Kawalan harga juga telah dilonggarkan. Ini telah mewujudkan penukaran sistem ekonomi berasaskan komunis kepada sistem ekonomi campuran komunis dan kapitalis.

Sekalipun ia seringkali dilihat sebagai negara Komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telahpun diswastakan sejak tiga dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, kerajaannya masih mengawal ekonominya secara politik terutamanya dengan syarikat-syarikat milik kerajaan dan sektor perbankan. Perlaksanaan liberalisasi ekonomi oleh Deng Xiaoping pada dekad 1970-an, China kini mempunyai kebebasan hidup yang lebih daripada dahulu. Deng Xioapeng tidak pernah menjadi Ketua Negara ataupun Ketua Kerajaan China namun beliau telah berkhidmat sebagai pemimpin de facto RPC sejak akhir dekad 1970 sehingga ke awal dekad 1990. Deng telah mempelopori “Sosialisme dengan ciri-ciri Cina” dan pembaharuan ekonomi China yang dikenali sebagai ekonomi pasaran sosialis.

Komunisme menekankan tentang kesamarataan di kalangan rakyat namun dalam reformasi ekonomi China, RPC pula lebih menekankan kenaikan taraf pendapatan peribadi dan kebolehan membuat pembelian dan mewujudkan sistem-sistem pengurusan baru untuk meningkatkan produktiviti. Kerajaan juga memfokuskan kepada perdagangan antarabangsa sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sektor ekonomi. Dengan cara ini, ia akan mewujudkan lebih daripada 2,000 Zon Ekonomi Khas (SEZ) di mana undang-undang mengawal pelaburan telah dilonggarkan untuk menarik pelabur asing sehingga menghasilkan GDP perkapita bertambah empat kali ganda sejak tahun 1978. Pada tahun 1999 dengan jumlah penduduk seramai 1.25 billion dan GDP yang hanya berjumlah AS $3,800 per kapita, RPC menjadi ekonomi keenam terbesar di dunia dalam pertukaran wang asing dan ketiga terbesar di dunia selepas Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat daripada segi kuasa pembelian. Perkembangan ekonomi negara China dikatakan terpantas di dunia dengan pertumbuhan mencecah 8% setiap tahun mengikut statistik kerajaan. Perkembangan positif ini adalah hasil daripada dasar ekonomi China yang terbuka tidak seperti mana yang dianjurkan oleh fahaman Komunisme.

Adakah komunisme masih relevan di Cuba

Untuk melihat sama ada Cuba masih lagi melaksanakan ideologi Komunisme atau pun tidak, faktor pendidikan dan ekonomi akan dijadikan perbandingan kerana kedua-dua faktor ini akan memperlihatkan sejauh mana peranan komunisme mempengaruhi kedua-dua bidang tersebut.

Di Cuba, sistem pendidikannya adalah berdasarkan ideologi Marxist sejak daripada Fidel Castro memerintah Cuba. Castro berusaha untuk memastikan bahawa setiap rakyat Cuba akan memahami dasar kerajaan yang ingin dicapai oleh oleh walaupun kehendaknya itu adalah melalui paksaan. Maka, cara yang paling tepat adalah melalui pembinaan pemikiran bermula sejak daripada waktu persekolahan lagi.

Fahaman ini cukup dipastikan bahawa ia akan diterapkan sejak daripada zaman anak-anak dilahirkan lagi. Cuba mewujudkan satu kaedah dengan memastikan bahawa setiap kanak-kanak akan disediakan sebuah fail sebagai bahan rujukan sepanjang hayat seseorang indidvidu tersebut. Fail ini akan disimpan oleh kerajaan Cuba dan rekod akan dikemaskini sentiasa. Sebagai contohnya, apabila seorang pelajar hendak memasuki universiti, setiap pelajar akan terpaksa menduduki peperiksaan dan temuduga sebagai ujian untuk mengetahui sejauh mana kefahaman mereka terhadap ideologi Marxist berdasarkan kepada "Committee for the Defense of the Revolution". Ini bermakna, sama ada seseorang itu suka atau pun tidak dengan ideologi Marxist mereka terpaksa juga mempelajari ideologi tersebut untuk memastikan bahawa mereka akan mendapat tempat di university ataupun mana-mana pusat pengajian tinggi.

Begitu juga dengan kod/etika untuk Kanak-kanak, Remaja dan Keluarga yang digubal oleh kerajaan Cuba yang disediakan untuk memastikan bahawa setiap keluarga berusaha untuk menerapkan ideologi komunisme di dalam setiap individu yang ada. Kod/etika ini di antaranya menyebut bahawa sekiranya terdapat keluarga yang mendidik fahaman yang berbeza dengan komunisme maka akan dipenjarakan selama tiga tahun. Sebab itu, tidaklah menjadi satu kemusykilan bagaimana fahaman komunisme mampu terus subur di dalam masyarakat Cuba sehingga ke hari ini.

Daripada sudut ekonomi, Cuba melaksanakan prinsip sosialis di dalam pelan pembangunan ekonomi Negara.Sejak daripada tahun 1959 lagi setiap hasil pengeluaran adalah dipunyai dan dilaksanakan oleh kerajaan dan pekerja adalah pekerja yang dilantik oleh kerajaan secara paksa. Cuba melaksanakan dagangan dengan Kesatuan Soviet sejak akhir 1980-an di mana Soviet memberikan subsidi kepada Cuba. Sebelum kejatuhan Kesatuan Soviet, Cuba bergantung kepada Moscow untuk pasaran dan eksport. Pemerintahan Raúl Castro telah mewujudkan Sistem Pengeluaran Pertanian Komunis pada tahun 2008 dengan tujuan meneruskan agenda ekonomi komunisme.

Jika dilihat daripada kedua-dua perkara ini iaitu perkara ekonomi dan pendidikan kita akan melihat bahawa Cuba masih lagi mengamalkan sistem idelogi komunsime dan masih mahu mempertahankan ideologi tersebut.

Melalui penghujahan ini, walaupun Cuba dilihat masih lagi kuat untuk mempertahankan dan melaksanakan idelogi Komunisme ini namun dasar yang lebih terbuka telah mula dilaksanakan dalam pemerintahan Cuba lebih-lebih lagi semasa Raul Castro mengambil alih kerajaan pada tahun 2008.

Jika dibandingkan dengan Parti Komunis yang ada di dalam dunia ini seperti Parti Komunis Vietnam dan Parti Komunis China, Parti Komunis Cuba lebih hampir kepada fahaman Marxisme-leninisme dan model tradisi Kesatuan Soviet. PKC lebih komited dengan konsep sosialis daripada kerajaan komunis yang lain dan tidak mahu bergantung dan bergabung dengan pertautan dengan mana-mana negara luar untuk prospek ekonominya.

Kesimpulan

Kejatuhan Kesatuan Soviet sebenarnya adalah merupakan bermulanya kejatuhan fahaman Komunsime di dunia sehingga banyak Negara yang melaksanakan fahaman ini mula hilang arah termasuklah Negara China dan Cuba. Perubahan ini berlaku kerana faktor globaliasi yang memerlukan seseduah Negara bekerjasama dengan Negara yang lain kerana atas dasar memperkukuh ekonomi Negara. Sebab itu, apabila Negara China membuka dasar ekonominya dengan membuka banyak pelaburan khususnya di dalam bidang perindustrian dan perkilangan maka banyak pelabur-pelabur daripada pelbagai negara membuat pelaburan di sana. Ini terbukti dengan peningkatan GDP yang mendadak bagi negara China. ada tahun 2003, GDP China dalam konteks kuasa pembelian mencapai AS$6.4 trilion, menjadi kedua terbesar di dunia. Dengan menggunakan pengiraan konvensional, ia dirangka pada tangga keenam.

Dengan penduduknya yang padat ini masih memberikan GDP per kapita yang sebanyak AS$ 5,000, atau 1/7 daripada Amerika Syarikat. Laporan rasmi kadar pertumbuhan pada tahun 2003 adalah 9.1%. Ia dianggarkan oleh perisik Amerika CIA pada tahun 2002 pertanian menyumbang sebanyak 14.5% GNP China dan sektor perindustrian dan pembinaan pula 51.7% dan perkhidmatan 33.8%. Purata pendapatan luar bandar adalah satu pertiga daripada di dalam bandar, jurang yang semakin membesar dalam dekad kebelakangan ini.

Perlaksanaan ekonomi terbuka China juga telah meningkatkan eksport China ke Amerika Syarikat daripada tahun ke tahun. Sebagai contohnya eksport China ke Amerika Syarikat adalah AS$125 bilion pada tahun 2002 manakala eksport Amerika ke China hanyalah sebanyak AS$19 juta sahaja.

Ini bermakna, tindakan kerajaan China untuk berubah ke arah sosialisme terutamanya dalam bidang ekonomi telah memberikan satu kelebihan kepada kerajaan untuk meningkatkan ekonominya seterusnya meletakkan China sebagai salah sebuah kuasa ekonomi terbesar ketika ini.

Penutup

Melalui maklumat yang telah dibentangkan di dalam tugasan ini, jelas membuktikan bahawa China dan Cuba masih lagi mengamalkan ideologi Komunisme dalam pemerintahannya. Namun, kerana beberapa faktor seperti faktor globalisasi, ekonomi dan faktor kejatuhan Kesatuan Soviet telah memberikan kesan kepada perkembangan politik di kedua-dua negara tersebut. China sebenarnya masih lagi melaksanakan ideologi Komunisme dalam pemerintahan negara namun dasar keterbukaan dalam pasaran ekonomi menyebabkan mereka bergerak ke arah pendekatan sosialis.

Bebezanya dengan Cuba yang diperintah oleh Fidel Castro yang telah memerintah sejak tahun 1959 sehinggalah ke tahun 2008 yang masih mengekalkan ideologi komunisme yang cukup kuat walaupun Castro turut sama melaksanakan sistem ekonomi ke arah sosialisme. Pada tahun 2002, lebih daripada separuh kilang memproses gula di Cuba terpaksa ditutup dan Cuba telah mengimport gula daripada negara luar walaupun pada sebelum itu Cuba adalah merupakan sebuah negara pengeluar gula. Tahun 2005 pula jumlah eksport Cuba adalah berjumlah $2.4 billion manakala jumlah import Cuba adalah sebanyak $ 6.9 billion.

Bagi mengatasi masalah ekonomi di Cuba, Raúl Castro selaku Presiden Cuba yang baru sejak tahun 2008 perlu melakukan reformasi terhadap pendekatan ideologi komunisme di dalam negaranya untuk memungkinkan ekonomi di Cuba dapat dipulihkan seperti mana yang telah dibuktikan oleh negara China yang satu ketika dulu cukup kuat mempertahankan ideologi Komunismenya.

Rujukan

Communist Party of Cuba, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/communist_party_of_cuba
The Communist Manifesto, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/the_communist_manifesto

Cuba, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/china

Communist party Of China, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/communist_party_of_china

China, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/china

Fidel Castro, semakan terakhir pada 1 November 2009, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/fidel_castro

Ulasan