TAKWIM DEWAN RAKYAT 17 OKTOBER 2016 - 24 NOVEMBER 2016


Takwim Penggal Keempat Parlimen Ketiga Belas 2016
Mesyuarat Ketiga

Tarikh
Urusan Majlis
Bil. Hari
Catatan
Minggu Pertama
Isnin 17 Oktober 2016Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Selasa 18 Oktober 2016Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Rabu 19 Oktober 2016Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Khamis 20 Oktober 2016Rang undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Jumaat 21 Oktober 2016Pembentangan Rang Undang-undang Perbekalan (Belanjawan) 2017 oleh YAB Menteri Kewangan
1
Pembentangan Belanjawan 2017 pada jam 4.00 petang (Tiada sidang sebelum pembentangan)
Minggu Kedua
Isnin 24 Oktober 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Selasa 25 Oktober 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Rabu 26 Oktober 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Khamis 27 Oktober 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Minggu Ketiga
Isnin 31 Oktober 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Selasa 1 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Dasar
1
Rabu 2 November 2016Jawapan oleh YB Menteri
1
Khamis 3 November 2016Jawapan oleh YB Menteri
1
Minggu Keempat
Isnin 7 November 2016Jawapan oleh YB Menteri
1
Selasa 8 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 9 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Khamis 10 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Minggu Kelima
Isnin 14 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 15 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 16 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Khamis 17 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Minggu Keenam
Isnin 21 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Selasa 22 November 2016Perbahasan Belanjawan di Peringkat Jawatankuasa
1
Rabu 23 November 2016Rang Undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Khamis 24 November 2016Rang Undang-undang dan urusan Kerajaan yang lain
1
Jumlah
  25   Hari

Sumber ; http://www.parlimen.gov.my/takwim-dewan-rakyat.html?uweb=dr&id=3&ssid=4

Ulasan