TERIMA KASIH MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Terima kasih kepada sahabat saya ; YBM Khairudin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi yang telah turun ke Kluang pada 12 Januari 2021.

Beliau telah turun ke Kampung Bentong dan Kampung Tengah untuk menyantuni mangsa banjir di sana.
Saya tidak dapat bersama kerana perlu menyelesaikan beberapa urusan di KL sebelum bermulanya PKP esok.

Ulasan