MESYUARAT PENERANGAN PN JOHOR

Malam ini, mempengerusikan Mesyuarat Penerangan PN Negeri Johor.

Alhamdulillah, mesyuarat berlangsung dengan baik. Satu jam 15 minit digunakan dengan perbincangan yang padat dan bermanfaat.
Masing-masing memberikan komitmen yang sebaiknya.
Setiap mesyuarat tentu ada KEPUTUSAN dan perlu disusuli dengan TINDAKAN. Elakkan satu keputusan itu dibiarkan tanpa tindakan yang hanya akan diulang-ulang dalam PERKARA BERBANGKIT. Ini akan menjadikan mesyuarat kita TIDAK EFEKTIF.
Terima kepada semua ahli mesyuarat.

Ulasan