PENTINGNYA KOMUNIKASI BERKESAN DALAM BERORGANISASI
PENTINGNYA KOMUNIKASI BERKESAN DALAM BERORGANISASI

Assalamualaikum semua,
Antara aspek yang pengurusan organisasi adalah KOMUNIKASI BERKESAN. Sebagai seorang pemimpin, perkara ini tidak boleh diabaikan dan dibiarkan begitu sahaja kerana jika tidak diberikan perhatian akan merosakkan hubungan antara satu sama lain.
Apa tujuan dan pentingnya komunikasi berkesan?
Pertama, ia membantu melancarkan perjalanan perancangan ke arah mencapai matlamat sesebuah organisasi.
Keduanya, untuk menyampaikan maklumat yang benar, sahih dan tepat pada waktu kepada ahli-ahli dalam organisasi supaya peningkatan prestasi organisasi dapat dilaksanakan.
Ketiganya, dapat membina kesepaduan organisasi iaitu tahap sejauh mana kakitangan bersepadu dan terlibat dalam interpersonal bagi mencapai matlamat yang dikongsi bersama.
Dalam berorganisasi, komunikasi sebenarnya lebih komplek berbanding dengan komunikasi individu kerana ia melibatkan banyak pihak dan perlu berdepan dengan banyak pihak yang kerenah dan ragam mereka yang pelbagai.
Adalah sangat penting untuk kita mempunyai hubungan yang baik dengan kakitangan di semua peringkat. Justeru sangat penting komunikasi berkesan difahami dan dipraktikkan dalam diri kita dan dalam organisasi untuk memastikan semua pihak mampu memberikan kerjasama dengan sebaiknya.
Wassalam...
Khairul Faizi bin Ahmad Kamil
8 September 2021

Ulasan