Ringgit oh ringgit!


Ringgit oh ringgit!
22 Februari 2024 08:00amMasa membaca: 4 minit

RINGGIT Malaysia sebagai mata wang negara, merupakan komponen penting dalam kestabilan ekonomi Malaysia.

Walau bagaimanapun, apabila ringgit mengalami kejatuhan nilai, kesan-kesan negatif boleh dirasai oleh rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial.

Kejatuhan nilai ringgit bukan merupakan isu kewangan atau ekonomi semata-mata, tetapi ia turut menjejaskan keseluruhan kehidupan rakyat.

Salah satu impak utama kejatuhan nilai ringgit adalah peningkatan kos hidup. Harga barangan import seperti makanan, minuman dan barang keperluan harian, cenderung meningkat dengan kejatuhan nilai mata wang.


Rakyat yang bergantung kepada barang dan perkhidmatan import akan menghadapi beban kewangan lebih tinggi, terutama golongan berpendapatan rendah yang lebih terdedah kepada kenaikan kos hidup.

Inflasi juga menjadi salah satu cabaran utama apabila ringgit mengalami penurunan nilai. Inflasi yang tinggi merugikan rakyat dengan mengurangkan nilai wang mereka dan meningkatkan harga barangan serta perkhidmatan.

Golongan berpendapatan rendah dan sederhana terutamanya terkesan, memerlukan strategi kewangan yang bijak untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran ekonomi yang mencabar.

Kejatuhan ringgit juga berpotensi menyebabkan kerugian dalam sektor perniagaan tempatan. Perniagaan yang bergantung kepada import barang atau memiliki hutang dalam mata wang asing mungkin menghadapi tekanan kewangan yang besar.


Penutupan perniagaan, pemotongan pekerjaan dan ketidakstabilan ekonomi tempatan mungkin menjadi realiti yang tidak dapat dielakkan.

Ketidakstabilan ekonomi yang timbul daripada kejatuhan nilai ringgit turut mempengaruhi hutang luar negeri negara.

Pembayaran hutang dalam mata wang asing menjadi lebih mahal, dan ini boleh mengakibatkan krisis kewangan yang memerlukan tindakan segera untuk menjaga kedudukan kewangan negara.

Impak sosioekonomi ini, bagaimanapun, boleh dikurangkan dengan mengambil langkah-langkah proaktif.

Oleh itu, kerajaan perlu mengambil inisiatif dalam menguruskan ekonomi secara cekap, menyokong pelaburan dalam negara, dan membangunkan industri tempatan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap import.

Peningkatan daya saing ekonomi juga perlu diberi tumpuan melalui inovasi dan pembangunan sumber manusia.

Dengan pendekatan bersepadu, melibatkan semua pihak berkepentingan, Malaysia boleh mengatasi cabaran ini dengan lebih efektif dan memastikan kesejahteraan rakyat dikekalkan dalam jangka panjang.

Ulasan