REVIEW BUKU - NEGOTIATING 101
Alhamdulillah, pagi ini dapat dikhatamkan buku NEGOTIATING 101. Walaupun ada beberapa bahagian yang saya ‘skip’ tetapi secara keseluruhannya saya dapat banyak manfaat dari pembacaan buku ini.

Apabila mula membaca buku NEGOTIATING 101, saya tidak tidak terfikir akan mendapat begitu banyak maklumat yang sangat bagus dalam melaksanakan perundingan khususnya dalam kehidupan yang berkaitan dengan perniagaan dan pemasaran.

Membaca buku ini membawa saya kepada satu pemikiran dan pendekatan yang tidak pernah saya fikirkan bagaimana untuk berunding dengan seseorang yang bukan sahaja mengambil kira apa yang perlu ada pada diri kita tetapi juga perlu mengetahui tentang mereka yang akan kita berunding.

Buku yang ditulis oleh Peter Sander ini boleh dijadikan panduan komprehensif kerana buku ini menyediakan informasi kepada pembaca dengan pandangan berharga dan strategi praktikal untuk menjadi perunding yang berkesan dalam pelbagai situasi.

Buku ini dibahagikan kepada beberapa bahagian yang mana setiap bahagian memfokuskan pada aspek perundingan yang berbeza.

Bahagian pertama memperkenalkan konsep rundingan dan menekankan kepentingan persediaan. Penulis menyerlahkan kepentingan memahami matlamat dan keutamaan sendiri, serta matlamat pihak lain yang terlibat. Penulis menekankan keperluan untuk mengumpul maklumat yang relevan dan menjalankan penyelidikan menyeluruh untuk mendapatkan kelebihan daya saing semasa rundingan.

Bahagian kedua pula menyelidiki gaya dan teknik perundingan yang berbeza. Penulis menerangkan kebaikan dan keburukan gaya berdaya saing, kolaboratif, berkompromi, bertolak ansur dan kaedah mengatasi. Penulis memberikan contoh dan senario untuk membantu pembaca mengenal pasti gaya pilihan mereka dan menyesuaikannya dengan situasi yang berbeza. Penulis juga menekankan kepentingan mendengar secara aktif dan komunikasi yang berkesan dalam perundingan.

Bahagian ketiga memfokuskan kepada proses rundingan itu sendiri. Penulis menggariskan pendekatan langkah demi langkah untuk rundingan, bermula dengan mewujudkan hubungan dan membina kepercayaan dengan pihak lain. Penulis kemudian membimbing pembaca melalui proses membuat tawaran, tawaran balas dan konsesi. Penulis juga memberikan petua untuk mengendalikan perunding yang sukar dan menguruskan emosi semasa situasi tegang.

Dalam bahagian keempat, Penulis meneroka rundingan dalam konteks tertentu, seperti perniagaan, hubungan peribadi dan hartanah. Beliau memberikan nasihat praktikal dan kajian kes untuk menggambarkan bagaimana prinsip rundingan boleh digunakan dalam senario yang berbeza ini. Penulis juga menangani perangkap perundingan biasa dan menawarkan strategi untuk mengatasinya.

Bahagian akhir buku ini memberi tumpuan kepada etika perundingan dan kepentingan mengekalkan integriti sepanjang proses. Penulis menekankan keperluan untuk keadilan, kejujuran dan ketelusan dalam rundingan. Penulis menyediakan garis panduan untuk membuat keputusan beretika dan menggalakkan pembaca untuk mengutamakan hubungan jangka panjang berbanding keuntungan jangka pendek.

Secara keseluruhannya, buku ini mampu menjadi panduan komprehensif yang melengkapkan pembaca dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi perunding yang berjaya. Melalui nasihat praktikal, contoh kehidupan sebenar dan pendekatan langkah demi langkah, buku ini memberi kuasa kepada pembaca untuk mengemudi rundingan dengan yakin dan mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Sangat menarik untuk dibaca. Ada beberapa bahagian yang saya akan gunakan dan aplikasikan dalam pembentangan saya dan juga dalam kehidupan saya, insya Allah.


Khairul Faizi bin Ahmad Kamil
4 Mei 2024

Ulasan