Teori Organisasi Antara Bangsa : Realisme

TEORI ORGANISASI ANTARABANGSA

Teori Mainstream : Realisme

Realisme dalam teori hubungan antarabangsa (international relations theory) dan teori organisasi antarabangsa (international organisation theory) adalah salah satu pengajian pemikiran yang dominan dalam disiplin hubungan antarabangsa. Realisme atau realisme politik yang mengutamakan kepentingan nasional dan keselamatan atas ideologi, keprihatinan moral dan rekonstruksi sosial. Istilah ini sering dikaitkan dengan politik kekuasaan.

Secara umumnya pengamal teori realisme berkongsi andaian utama seperti berikut:

• Sistem antarabangsa telah dibangunkan sejak sekian lama. Sistem antarabangsa adalah dalam keadaan anarki yang stabil. Tidak ada pelakon @ aktor yang berada dii atas menyatakan mampu mengatur interaksi mereka; negara harus mempunyai hubungan dengan negara-negara lain atas kehendak sendiri bukannya dipaksa oleh kuasa yang lebih tinggi.

• Dalam membentuk keselamatan negara, negara-negara berusaha untuk mencapai sumber kekuatan sebanyak mungkin daripada pelbagai cara.

• Negara adalah aktor kesatuan yang rasional di mana masing-masing bergerak terhadap kepentingan nasional mereka sendiri. Terdapat ketidakpercayaan umum dalam kerjasama jangka yang panjang atau perikatan.

• Perkara' yang utama dari negara masing-masing adalah keselamatan negara dan kelangsungan hidup atau kelangsungan negara.

• Hubungan antara negara-negara ditentukan oleh tahap mereka kuasa terutama berdasarkan kepada kekuatan ketenteraan dan ekonomi.

• Negara yang paling berkuasa dan paling kuat adalah pelakon @ aktor utama dalam sistem antarabangsa dan perhatian khusus diberikan kepada kuasa besar kerana mereka mempunyai pengaruh yang paling di peringkat antarabangsa. Institusi antarabangsa, organisasi non-pemerintah, syarikat multinasional, individu dan negara kecil atau trans-pelakon negara yang dilihat mempunyai kuasa yang sedikit bebas.

Sarjana Dalam Realisme

Thucydides

Thucydides (c. 460 BC - c. 395 SM) adalah seorang sejarawan Yunani dari Alimos dan penulis Sejarah Perang Peloponnesia, yang menceritakan perang abad ke 5 SM antara Sparta dan Athens pada tahun 411 SM . Thucydides telah digelar bapa"sejarah sains" (father of "scientific history") kerana standard yang ketat tentang bukti-pengumpulan dan analisis dari segi sebab dan akibat tanpa merujuk kepada campur tangan daripada mana-mana pihak.

Ia juga telah disebut bapa pengajian realisme politik, yang melihat hubungan antara bangsa-bangsa sebagai berdasarkan mungkin bukan benar. Teks klasiknya masih lagi diajar di akademi tentera lanjutan di seluruh dunia.

Karya agungnya adalah History of the Peloponnesian War di mana beliau percaya bahawa kuasa negara bandar (City State) seperti Athens dan Sparta kerana kuasa adalah segala-galanya. Negara yang paling berkuasa akan mencapai kemenangan.

Bagi mencapai kemenangan, soal moral, soal nilai ataupun agama tidak perlu di ambil kira malah ia diketepikan kerana bagi beliau, negara yang kuat yang mempunyai kuasa besar akan tetap dilihat sebagai pihak yang benar dan apa yang mereka lakukan adalah betul.

Justeru negara yang lebih kuat boleh lakukan apa sahaja yang mereka suka dan negara yang lemah perlu akur dan menerima apa sahaja yang telah ditentukan oleh negara yang lebih besar.

Thucydides melihat bahawa pakatan ataupun kerjasama tidak akan menjamin keselamatan tetapi perlu bergantung dengan kemampuan sendiri dan tentera sendiri. Ini bermakna, ia perlu bergantung kepada kekuatan, kemampuan dan kebijaksanaan kuasa sesebuah negara untuk menjamin keselamatan mereka dan secara tidak langsung organisasi antara bangsa adalah sesuatu yang tidak diperlukan.


Niccolò Machiavelli

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Mei 1469 - 21 Jun 1527) adalah seorang ahli falsafah dan penulis Itali yang berpusat di Florence pada waktu Renaissance. Dia adalah salah satu daripada pengasas utama dari ilmu politik moden. Beliau adalah seorang diplomat, ahli falsafah politik, dramawan, dan seorang penjawat awam dari Republik Florentine. Beliau juga menulis komedi, karnaval lagu, puisi, dan beberapa korespondensi peribadi paling terkenal dalam bahasa Bahasa Itali. Posisinya dalam rejim Florence sebagai Setiausaha Chancery Kedua Republik Florence pada 1498-1512.

Machiavelli paling dikenali kerana sebuah risalah politik pendek bertajuk The Prince yang ditulis pada tahun 1513, tetapi tidak diterbitkan sehingga tahun 1532, lima tahun selepas kematiannya. Buku ini menumpukan kepada kemungkinan lahirnya "putera baru" bukannya putera yang lahir daripada keturunan . Bagi mempertahankan kuasa, ‘petera lama’ harus berhati-hati sedangkan seorang putera baru mempunyai tugas yang lebih sukar dalam berkuasa untuk mengekalkan kuasanya dalam rangka membina struktur politik yang berpanjangan.

Justeru perlu ada tindakan yang bukan sekadar menjaga reputasi tetapi juga perlu berani untuk bertindak dengan tindakan tidak bermoral. Sebagai seorang saintis politik, Machiavelli menekankan perlunya sesekali untuk pelaksanaan metodis kekerasan, penipuan, dan sebagainya. Ini bermakna setiap pemimpin perlu berfikir bagaimana untuk mendapatkan kuasa dan cara mengekalkannya.

Oleh itu, tidak ada terma salah ataupun benar bagi sesebuah pemerintahan sekiranya ia adalah untuk tujuan mengekalkan kuasa. Pemerintah mesti penggunakan cara kekerasan dan kekejaman untuk mengekalkan kuasa.

Apabila sesebuah negara berjaya untuk menggunakan kuasa sehingga menimbulkan rasa gerun negara lain terhadap negaranya maka ia dipanggil sebagai “The Ultimate Defence”.

Oleh kerana itu makan Machiavelli percaya bahawa pakatan pemerintahan tidak akan menjamin keselamatan sesebuah negara.

Carl von Clausewitz

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1 Jun 1780 - 18 November, 1831 adalah seorang pakar teori tentera Prussia dan pakar teori tentera Jerman yang menekankan aspek moral dan politik perang. Karyanya yang paling terkenal, Vom Kriege (On War), yang belum selesai pada saat kematiannya.

Clausewitz menekankan dialektik tentang bagaimana faktor-faktor yang bertentangan berinteraksi, dan mencatat bagaimana perkembangan baru tak terduga berlangsung di bawah "kabut perang" ("fog of war") meminta keputusan yang cepat oleh kewaspadaan komander.

Clausewitz telah banyak aforisme, yang paling terkenal adalah, "Perang bukan hanya tindakan politik, tetapi juga instrumen politik, merupakan kelanjutan dari hubungan politik, melakukan yang sama dengan cara lain," (War is not merely a political act, but also a political instrument, a continuation of political relations, a carrying out of the same by other means) definisi kerja perang yang telah diterima secara meluas.

Clausewitz percaya bahawa kuasa datang daripada ‘selaras senapang’ iaitu daripada daripada ketenteraaan. Justeru kuasa tentera sangat diperlukan oleh negara ataupun pemerintah untuk mencapai matlamat politik.

Alexander Hamilton

Alexander Hamilton (11 Januari 1755 - 12 Julai 1804) adalah merupakan Setiausaha Kewangan Amerika Syarikat yang pertama, Bapa Pengasas (Founding Father), pakar ekonomi, dan ahli falsafah politik. Telah dilantik sebagai Aide-de-camp kepada Jeneral George Washington semasa Perang Revolusi Amerika, dia adalah seorang pemimpin nasionalis Amerika yang menyeru sebuah perlembagaan baru, ia adalah salah satu peguam terawal perlembagaan Amerika, dan menulis sebahagian besar Papers federalist, sumber utama untuk tafsiran Perlembagaan. Hamilton adalah penulis utama dari dasar ekonomi daripada pentadbiran George Washington terutama pembiayaan hutang negara oleh kerajaan Persekutuan, pendirian bank nasional, sistem kadar, dan hubungan perdagangan persahabatan dengan Inggeris.

Karya agung beliau tentang program ekonomi untuk Amerika Syarikat bertajuk ‘Report on Manufacturers’. Beliau percaya bahawa sesuatu negara tidak boleh hanya bergantung kepada satu sumber ekonomi sahaja tetapi perlu ada pelbagai sumber ekonomi untuk menjana pertumbahan ekonomi sesebuah negara.

Oleh kerana sesebuah negara perlu ada percambahan sumber menjana ekonomi maka negara mesti campur tangan dalam urusan pasaran ekonomi demi menjaga kepentingan sesebuah negara.

Alexander Hamilton kadang-kadang dianggap sebagai " malaikat pelindung" atau "patron saint" dari Pengajian falsafah ekonomi Amerika sehingga menurut seorang sejarawan, beliau mendominasi dasar ekonomi Amerika Syariakt selepas tahun 1861. Dia tegas menyokong campur tangan kerajaan dalam menyokong perniagaan. Hamilton menentang gagasan Inggeris perdagangan bebas.


Kepercayaan Realisme

- Negara adalah aktor utama paling penting dalam menentukan hala tuju sesebuah negara. Ini membawa makna tidak ada istilah yang disebutkan sebagai sebuah Organisasi Antarabangsa tetapi hanyalah Negara.

- Negara adalah penentu kepada masa depan rakyat. Justeru negara sudah tentu yakin dan percaya bahawa apa jua tindakannya adalah benar dan tepat walaupun ianya dilakukan dengan cara kekerasan dan paksaan. Rakyat perlu akur dan menerima apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan kerajaan lebih mengetahui apa yang dilakukannya.

- Hubungan antara bangsa akan menimbulkan konflik yang lebih menyusahkan dan berpanjangan dan campur tangan kuasa luar tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sesebuah negara malah ia bakal mengucar-kacirkan sesebuah pemerintahan.

- Campur tangan kuasa luar secara tidak langsung akan menyebabkan pengusaan negara luar terhadap sesebuah negara. Maka, ia sudah tentu akan menyebabkan sesebuah negara akan menjadi lemah kerana campur tangan kuasa asing akan mengganggu corak pemerintahan negara tersebut.

Bagaimana Realisme Menjelaskan Hubungan Antarabangsa?

- IO memainkan peranan yang kecil untuk keselamatan dan keamanan.

- IO berguna untuk perubahan kecil dalam hubungan antarabangsa. Tidak perlu mengganggu atau mengacau yang besar-besar.

- IO sebagai agen negara besar untuk kekalkan status quo.

- Hak cipta dan kawan IO terletak kepada negara yang paling kuat. Contohnya, Amerika Syarikat akan sentiasa menyebelahi Israel dan negara kuasa akan sentiasa mendominasi keputusan di dalam persidangan PBB.

Kritikan terhadap Realisme

- Pengkritik politik mengkritik kefahaman Realisme tentang pandangan mereka terhadap apa maknanya kuasa. Adakah kuasa itu adalah segala-galanya dan ia perlu didapati dengan dengan cara paksaan dan kekerasan? Adakah rakyat perlu akur dan menerima sahaja segala bentuk keputusan kerajaan atau pemerintah tanpa diberi peluang untuk bersuara?

- Kritikan juga diberikan terhadap kepercayaan bahawa negara adalah satu-satunya aktor kesatuan yang rasional di mana masing-masing bergerak terhadap kepentingan nasional mereka sendiri. Apakah IO tidak boleh berfungsi untuk membantu perkembangan mana-mana negara? Kenapa terdapat ketidakpercayaan umum dalam kerjasama jangka yang panjang atau perikatan sedangkan IO berperanan untuk membantu perkembangan dan pemulihan semua negara.

- Apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan ‘nasional interest’? Adakah ia sebenarnya adalah kepentingan sesebuah negara ataupun kepentingan pemerintahan sahaja?


Khairul Faizi bin Ahmad Kamil, 4 Disember 2010

Ulasan