SANTUNI FRONTLINER DI SEKATAN JALAN RAYA
Seperti biasa, sumbangan makanan dan minuman untuk petugas di Sekatan Jalan Raya (SJR) tidak kami lupakan.

Kami singgah ke SJR Tol Gopeng dan SJR Jalan Duta, Kuala Lumpur.
Terima kasih abang-abang Polis yang menerima sumbangan kami tadi.

Ulasan