Catatan

Tidak biar golongan terkesan COVID-19 bersendirian

'Hanya taktik perniagaan mereka fitnah minyak sawit Malaysia'

ISTILAH BAHARU HANYA UNTUK MENGUASAI TAMPOK PEMERINTAHAN

PERTAMA KALI BERTEMU PEGAWAI JKM KLUANG